1695.jpg

 

詠山茶花
新釀初春的一枚燦然
 吸納陽光作為沃腴養分
 娉婷嬝娜於枝頭
 瓣瓣迴旋的紋路
 註記生命的密碼,清芬飄逸
 洗滌旅人風霜臉容
 綻放
 以七分豪情,三分嬌柔
 一朵山茶花,如燈
 讓酸澀的日子還能笑出聲
2017. 7. 17 更生日報

1696.jpg

1723.jpg

1724.jpg

1725.jpg

1726.jpg

1727.jpg

1728.jpg

1729.jpg

1730.jpg

1731.jpg

1732.jpg

1733.jpg

1734.jpg

1735.jpg

    全站熱搜

    荷塘詩韻 發表在 痞客邦 留言(6) 人氣()